MATEMATİK

Trigonometri

Trigonometri Yunanca trig?non "üçgen" ve metron "ölçmek" kelimelerinin birleşiminden oluşan ve matematikte üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu alan dadır. Trigonometri, sinüs ve kosinüs gibi trigonometrik işlevlerin (fonksiyon) üzerine kurulmuştur ve günümüzde fizik ve mühendislik alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.