MATEMATİK

Çok Değişkenli Kalkülüs

Kalkülüs Latince'de "küçük çakıl taşı" anlamına gelen bir kelimedir. Başlangıçta "sonsuz küçüklerin hesabı" olarak adlandırılan kalkülüs, geometrinin şekillerle çalışması ve cebirin aritmetik işlemlerin genellemelerinin incelenmesi gibi, sürekli değişimin matematiksel çalışmasıdır. Kalkülüs hesabı, fonksiyonlar ve limitlerin incelenmesine ayrılmış temel matematiksel analiz derslerini ifade eder. Özellikle mühendislik alanında, tüm modellemelerin temelini ve fiziksel olaylarını matematiksel yani somut bir ortama çevirmek için kullanılır. Kalkülüsün temeli cebir, trigonometri ve analitik geometri konularının üzerine inşa edilmiştir; fonksiyon, limit, türev, integral ve diziler gibi konuları içerir. Bu bölümde Çok Değişkenli Kalkülüs konularını inceleyeceğiz.