MATEMATİK

Veri Analizi ve Olasılık

Veri analizi faydalı bilgiler bulma, sonuçları bilgilendirme ve karar vermeyi destekleme amacı ile verileri inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme işlemidir. Farklı isimler altında çeşitli teknikleri bünyesinde bulunduran, işletme, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda kullanılan çok çeşitli yaklaşımlara sahiptir. Günümüzün iş dünyasında, veri analizi karar verme işlemlerinin daha bilimsel hale getirilmesine ve işletmelerin daha etkin çalışmalarına katkı sağlar. Olasılık ise bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesini ifade eder. Olasılık kuramı istatistik, matematik, bilim ve felsefe alanlarında mümkün olayların olabilirliği ve karmaşık sistemlerin altında yatan mekanik işlevler hakkında sonuçlar ortaya çıkarmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.