SOSYAL BİLİMLER VE SANAT

Sosyoloji

Sosyoloji veya toplumbilimi, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bilim dalıdır. Toplumsal ya da sosyolojik araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. Bu disiplin insanların neden ve nasıl bir toplum içinde düzenli yaşadıklarına veya birlik, grup ya da kurum üyelerinin nasıl yaşadığına da odaklanır.