SOSYAL BİLİMLER VE SANAT

Psikoloji

Psikoloji veya ruh bilimi, davranışı ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra duygu ve düşüncenin incelenmesini içeren Psikoloji, geniş kapsamlı bir bilimsel alandır. Psikologlar, beyinin ortaya çıkan özelliklerini ve ortaya çıkan özelliklerle bağlantılı tüm fenomenleri anlamaya çalışırlar ve bu şekilde daha geniş nöro-bilimsel araştırmacı grubuna katılırlar. Psikoloji bilimi, bir sosyal bilim olmasına rağmen biyoloji ile yakından alakalı olduğu için aynı zamanda doğa bilimleri olarak da kategorize edilebilir.