SOSYAL BİLİMLER VE SANAT

Müzik

Müzik, insanın doğaya eklediği uyumlu sesler olarak tanımlanır. Ses, aslen bir doğa olayıdır. Müzik, bu doğal ve etkin olaydan bilinçli bir çalışma ve emek ile sanat yapıtı oluşturmak ve bunu bilimsel temele oturtmaktır. Bütün müzik türleri için ana öğeler ritim, tonalite, dinamik ve ses rengi olarak belirtilir. Bu önemli elemanlardan anlaşılacağı gibi müzik yalnız insanın içinden yansıyan duygularla değil, bilgi ve anlayışla da ortaya çıkartılabilir. Ritim, tonalite, dinamik ve ses renginden hiçbiri müzikte tek başına yer almaz ancak birlikte müziksel bir bütünlük yaratırlar. Müzik teorisi, müzik sanatını gerçekleştiren belirli kavram ve sistemlerin bir araya gelmesinden oluşur.