SOSYAL BİLİMLER VE SANAT

Dünya Tarihi

Tarih, geçmiş zamanın incelenmesi bilimidir. Geçmiş zamanda olan olayların incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin keşfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile de ilgilenir. Bu bölümde genel Dünya Tarihi derslerimizi bulabilirsiniz.