Funda Güleç'den gelen mesaj, 20.11.2013

Khan Academy Türkçe kendi dilimizde sunduğunuz eğitim hizmeti ve davet için teşekkür. Gelecek için umutla dolduk.