MATEMATİK

Temel Geometri

Geometri matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır. Yunanca "Geo" (yer) ve "metro" (ölçüm) kelimelerinin birleşiminden türetilmiş bir isimdir. Geometri kavramının Mısır'da ortaya çıktığı kabul edilir. Geometride uzunluk, alan, hacim, yüzey, açı gibi kavramlar bazı nicelikleri belirlemede kullanılır. Günümüzde kullanılan doğru, yay, ışın, açı ortay, kenarortay gibi birçok temel geometri teriminin Türkçesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Geometri adlı eserinde önerdiği terimlerden yararlanılarak kullanılmaya başlanmıştır. Geometri günlük yaşamın hemen hemen her alanında karşımıza çıkar... Bu bölümde Temel Geometri kavramlarını inceleyeceğiz.