MATEMATİK

Diferansiyel Kalkülüs

Kalkülüs Latince'de "küçük çakıl taşı" anlamına gelen bir kelimedir.  Başlangıçta "sonsuz küçüklerin hesabı" olarak adlandırılan kalkülüs, geometrinin şekillerle çalışması ve cebirin aritmetik işlemlerin genellemelerinin incelenmesi gibi, sürekli değişimin matematiksel çalışmasıdır. Kalkülüs hesabı, fonksiyonlar ve limitlerin incelenmesine ayrılmış temel matematiksel analiz derslerini ifade eder. Özellikle mühendislik alanında, tüm modellemelerin temelini ve fiziksel olaylarını matematiksel yani somut bir ortama çevirmek için kullanılır. Kalkülüsün temeli cebir, trigonometri ve analitik geometri konularının üzerine inşa edilmiştir; fonksiyon, limit, türev, integral ve diziler gibi konuları içerir. Kalkülüsün iki ana dalı vardır, diferansiyel hesap ve integral hesap; diferansiyel anlık değişim oranları ve eğrilerin eğimleriyle ilgiliyken, integral hesabı miktarların ve eğrilerin altındaki veya arasındaki alanların toplamıyla ilgilidir. Bu bölümde Diferansiyel Kalkülüs konularını inceleyeceğiz.