1. Karbonhidratlara Giriş  TUR   
 2. Glikozun Moleküler Yapısı  TUR   
 3. Dehidrasyon Sentezi veya Yoğunlaşma Tepkimesi  TUR   
 4. Hidroliz  TUR   
 5. Fruktozun Molekül Yapısı  TUR   
 6. Lipitlere Giriş  TUR   
 7. Lipitlere Genel Bakış  TUR   
 8. Trigliseritlerin (Yağların) Molekül Yapısı  TUR   
 9. Doymuş Yağlar, Doymamış Yağlar ve Trans Yağlar  TUR   
 10. Proteinlere ve Amino Asitlere Giriş  TUR   
 11. Amino Asitler  TUR   
 12. Peptit Bağı Oluşumu  TUR   
 13. Protein Yapısına Genel Bakış  TUR   
 14. Proteinlerin Üçüncül Yapısı  TUR   
 15. Enzimler  TUR   
 16. Enzim Kofaktörleri ve Koenzimler  TUR   
 17. Enzimlere ve Katalize Giriş  TUR   
 18. Enzim Katalizinin İndüklenmiş Uyum Modeli  TUR   
 19. Enzimlerin Adlandırılması ve Sınıflandırılması  TUR   
 20. Enzim Kinetiğine Giriş  TUR   
 21. Allosterik Regülasyon ve Geribildirim (Feedback) Döngüsü  TUR   
 22. Hormonal Faaliyetin Hücre Düzeyinde İşleyişi  TUR   
 23. Hormon Türleri  TUR   
 24. Açlığın Hormonal Kontrolü  TUR   
 25. Vitaminler ve Minerallere Giriş  TUR   
 26. Kofaktörler, Koenzimler ve Vitaminler  TUR   
 27. Nükleik Asitlere ve Nükleotidlere Giriş  TUR   
 28. DNA  TUR   
 29. DNA Replikasyonu & RNA Transkripsiyonu ve Translasyonu  TUR   
 30. DNA’nın Moleküler Yapısı  TUR   
 31. DNA İplikçiklerinin Antiparalel Yapısı  TUR   
 32. RNA’nın Moleküler Yapısı  TUR   
 33. ATP: Adenozin Trifosfat  TUR   
 34. ATP’nin Hidroliz Mekanizması  TUR   
 35. ATP Hidroliz Mekanizması  TUR   
 36. Işığa Bağımlı Tepkimelere Genel Bakış  TUR   
 37. Işığa Bağımlı Tepkimelerdeki Etkenler  TUR   

Trigliseritlerin (Yağların) Molekül Yapısı

Geri

Trigliseritlerin (Yağların) Molekül Yapısı

Bu videoyu paylaşmak için: Yeni eklenen videoları takip etmek için:

Video açılmıyorsa buraya tıklayınız.

Sunucu seç:

ÖNCEKİ VİDEO KONU BAŞLIĞINA DÖN SONRAKİ VİDEO

Bu videoyu puanla

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin: