Tampon Çözeltiler, Titrasyon ve Çözünürlük Dengesi