EKONOMİ VE FİNANS

Mikroekonomi

Mikroekonomi, ekonomiyi mikro yani küçük ölçekte; tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceler. Bir ekonomide ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek gibi soruları inceler. Makroekonomide olduğu gibi bir ekonomideki oyuncuların, tüketicilerin ve üreticilerin nasıl karar aldıklarını ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini sorgular. Arz ve talep, piyasa dengesi, fırast maliyeti, elastikiyet gibi konu başlıklarına odaklanan iktisat dalıdır.