EKONOMİ VE FİNANS

Makroekonomi

Makroekonomi, iktisat biliminin milli gelir, toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım ve istihdam gibi toplam büyüklüklerini inceleyen dalıdır. Mikroekonomiden farklı olarak, ekonomiyi bir bütün olarak ele alarak, makro bakış açısından denge çözümlemeleri üzerine odaklanır. İşsizlik, enflasyon ve gelir dağılımı gibi konular makroekonominin incelediği alanlardandır.